Молитви і гімни

Привітання чеснот

(256) 1 Радуйся, царице мудрість, нехай Господь тебе береже з твоєї сестрою, святою та чистотою простотою.
2 Свята пані убогість, нехай Господь тебе береже з твоєю сестрою, святою покорою.
3 Свята пані любов, нехай Господь тебе береже з твоєю сестрою, святою послушністю.
4 Всі пресвяті чесноти, нехай вас всіх береже Господь, від якого виходите і походите.
(257) 5 Немає людини на цілому світі, яка може мати одну з вас, якщо спочатку не помре (для себе).
6 Хто має одну з них та інші не ображає - має всі,
7 а хто образить одну з них - немає жодної і кривдить їх усі. (пор. Як 2,10)
8 І кожна знищує вади і гріхи.
(258) 9 Свята мудрість знищує сатану і всі його пастки.
10 Чиста і свята простота знищує всю мудрість цього світу і тіла. (пор. 1Кор 2,6)
11 Свята убогість знищує кожне пожадання, скупість і турботи цього світу. (пор. Мт 13,22)
12 Свята покора знищує гордість, всіх людей з цього світу і все, що з нього є.
13 Свята любов знищує всі диявольські та тілесні спокуси, та всі тілесні острахи.
14 Свята послушність знищує всі пожадання духовні і тілесні, і будь-чию волю,
15 і тримає умертвлене тіло в послуху духові і в послуху власному брату,
16 і робить людину покірною і підлеглою всім людям на світі,
17 та не тільки людям, але й звірям і хижакам,
18 так що можуть робити з нею те, що хочуть та на скільки буде їм дозволено Господом.

(Переклад власний бр. Патрика).(Подаю текст по-італійськи).

Saluto alle virtù


Ave, regina sapienza,
il Signore ti salvi
con tua sorella, la santa, pura semplicità.
Signora santa povertà,
il Signore ti salvi
con tua sorella, la santa umiltà.
Signora santa carità,
il Signore ti salvi
con tua sorella, la santa obbedienza.
Santissime virtù,
voi tutte salvi il Signore
dal quale venite e procedete.
Non c'è proprio nessuno in tutto il mondo,
che possa avere una sola di voi,
se prima non muore [a se stesso].
Chi ne possiede una e le altre non offende,
le possiede tutte,
e chi anche una sola ne offende
non ne possiede alcuna e le offende tutte.
E ciascuna confonde i vizi e i peccati.
La santa sapienza
confonde Satana e tutte le sue malizie.
La pura santa semplicità
confonde ogni sapienza di questo mondo,
e la sapienza della carne.
La santa povertà
confonde la cupidigia e l'avarizia
e le preoccupazioni del secolo presente.
La santa umiltà
confonde la superbia
e tutti gli uomini che sono nel mondo,
e similmente tutte le cose che sono nel mondo.
La santa carità
confonde tutte le tentazioni diaboliche e carnali
e tutti i timori della carne.
La santa obbedienza
confonde ogni volontà propria
corporale e carnale,
e tiene il corpo di ciascuno
mortificato per l'obbedienza allo spirito
e per l'obbedienza al proprio fratello;
e allora l'uomo è suddito e sottomesso
a tutti gli uomini che sono nel mondo,
e non soltanto ai soli uomini,
ma anche a tutte le bestie e alle fiere,
così che possano fare di lui quello che vogliono,
per quanto sarà loro concesso dall'alto dal Signore.(Текст також на латині).

Salutatio virtutum

Ave, regina sapientia, Dominus te salvet cum tua sorore sancta pura simplicitate.
Domina sancta paupertas, Dominus te salvet cum tua sorore sancta humilitate.
Domina sancta caritas, Dominus te salvet cum tua sorore sancta obedientia.
Sanctissimae virtutes, omnes vos salvet Dominus, a quo venitis et proceditis.
Nullus homo est penitus in toto mundo, qui unam ex vobis possit habere, nisi prius moriatur.
Qui unam habet et alias non offendit, omnes habet.
Et qui unam offendit, nullam habet et omnes offendit (cfr. Jac 2,10).
Et unaquaque confundit vitia et peccata.
Sancta sapientia confundit satan et omnes malitias eius.
Pura sancta simplicitas confundit omnem sapientiam huius mundi (cfr. 1 Cor 2,6) et sapientiam corporis.
Sancta paupertas confundit cupiditatem et avaritiam et curas huius saeculi.
Sancta humilitas confundit superbiam et omnes homines, qui sunt in mundo, similiter et omnia, quae in mundo sunt.
Sancta caritas confundit omnes diabolicas et carnales tentationes et omnes carnales timores (cfr. 1 Joa 4,18).
Sancta obedientia confundit omnes corporales et carnales voluntates
et habet mortificatum corpus suum ad obedientiam spiritus et ad obedientiam fratris sui
et est subditus et suppositus omnibus hominibus, qui sunt in mundo,
et non tantum solis hominibus, sed etiam omnibus bestiis et feris,
ut possint facere de eo, quicquid voluerint, quantum fuerit eis datum desuper a Domino (cfr. Joa 19,11).


  • На фото ­ храм св. Йоана з Дуклі в Житомирі, в якому працюють францисканці.
  • Молитви та гімни були написані самим святим. Літературний талан і витончений смак передались йому від матері. Надхненням для гімнів став Творець і все Ним створене.
  • Легенди - це історії, які не мають історичного підтверждення. Однак вони добре передають саму особистість святого, його взаємозв'язок із живим світом.
  • З приводу своєї надзвичайної прив'язаності до всього живого св.Франциск являється покровителем екології і екологів.

Текст біля малюнків взято із молитв та гімнів святого Франциска. Вчитайтесь в них. Святий писав їх, контемплюючи навколишній світ та віднаходячи в ньому руку Творця.Система Orphus

· На початок · Особистості · св. Франциск · Легенди · Молитви і гімни ·

сайт посвячується 10-й річниці освячення храму в м.Житомирі.

автор:
Красічков Владислав

якщо хочеш взнати більше про святого Франциска -
напиши францисканцям