Молитви і гімни

Молитва подяки
(з Незатвердженого Уставу)

(63) 1 Всемогутній, пресвятий,
Всевишній і найвищий Боже,
Отче святий та справедливий,
Господи, Царю неба і землі,
за тебе самого складаємо Тобі подяку,
бо з Твоєї святої волі
і через Твого єдиного Сина зі Святим Духом
Ти створив всі речі,
духовні та тілесні,
а нас, створених на твій образ та подобу,
помістив в раю.
2 Та ми, через нашу провину, упали.

(64) 3 І дякуємо Тобі за те,
що, як Ти нас сотворив через Твого Сина,
так через Твою святу любов,
якою ти нас укохав,
вчинив, що
з преславної завжди Діви блаженнішої святої Марії
народився справжній Бог і справжня людина
та через хрест, Кров та Його смерть
Ти захотів нас відкупити з неволі.

(65) 4 І складаємо Тобі подяку за те,
що той же Твій Син
повернеться в славі своєї величі,
щоб засудити нечестивців,
які не покутували і не пізнали Тебе,
на вічний вогонь.
А всім тим, що Тебе пізнали
і Тобі поклонялись, і Тобі служили в покуті, сказати:
“Прийдіть, благословенні моїм Отцем,
ввійдіть у володіння царства,
що вам було приготоване
від початку світу.”

(66) 5 А так як всі ми,
нещасні і грішні,
негідні до Тебе взивати,
просячи, молимось,
щоб наш Господь Ісус Христос,
Твій улюблений Син,
в якому Твоє уподобання,
разом зі Святим Духом Параклітом
Тобі складав подяку
так, як Тобі і Йому подобається, за кожну річ,
Він, хто Тобі вистачає завжди, у всьому
і через котрого зробив для нас такі великі речі.
Алілуя!

(Переклад власний бр. Патрика).(Текст по-італійськи).

Preghiera e rendimento di grazie


[63] Onnipotente, santissimo, altissimo e sommo Dio,
Padre santo e giusto, Signore Re del cielo e della terra,
per te stesso ti rendiamo grazie,
perché per la tua santa volontà
e per l'unico tuo Figlio
con lo Spirito Santo
hai creato tutte le cose spirituali e corporali,
e noi fatti a tua immagine e somiglianza hai posto in Paradiso.
E noi per colpa nostra siamo caduti.

[64] E ti rendiamo grazie,
perché come tu ci hai creato per mezzo del tuo Figlio,
cosi per il santo tuo amore,
col quale ci hai amato,
hai fatto nascere lo stesso vero Dio e vero uomo
dalla gloriosa sempre vergine beatissima santa Maria,
e, per la croce, il sangue e la morte di Lui
ci hai voluti redimere dalla schiavitù.

[65] E ti rendiamo grazie,
perché lo stesso tuo Figlio
ritornerà nella gloria della sua maestà
per destinare i reprobi,
che non fecero penitenza e non ti conobbero,
al fuoco eterno,
e per dire a tutti coloro
che ti conobbero e ti adorarono e ti servirono nella penitenza:
Venite, benedetti dal Padre mio,
entrate in possesso del regno, che vi è stato preparato fin dalle origini del mondo.

[66] E poiché tutti noi miseri e peccatori,
non siamo degni di nominarti,
supplici preghiamo
che il Signore nostro Gesù Cristo Figlio tuo diletto,
nel quale ti sei compiaciuto,
insieme con lo Spirito Santo Paraclito
ti renda grazie così come a te e a lui piace,
per ogni cosa,
Lui che ti basta sempre in tutto
e per il quale a noi hai fatto cose tanto grandi.
Alleluia.

(Текст по-латині).

Oratio et gratiarum actio


[63] 1 Omnipotens, sanctissime, altissime et summe Deus,
Pater sancte (Joa 17,11) et iuste,
Domine rex caeli et terrae (cfr. Mt 11,25),
propter temetipsum gratias agimus tibi,
quod per sanctam voluntatem tuam et per unicum Filium tuum
cum Spiritu Sancto
creasti omnia spiritualia et corporalia
et nos ad imaginem tuam et similitudinem factos in paradiso posuisti (cfr. Gen 1,26; 2,15).

2 Et nos per culpam nostram cecidimus.

3 Et gratias agimus tibi,
quia, sicut per Filium tuum nos creasti,
sic per sanctam dilectionem tuam, qua dilexisti nos (cfr. Joa 17,26),
ipsum verum Deum et verum hominem
ex gloriosa semper Virgine beatissima sancta Maria nasci fecisti
et per crucem et sanguinem et mortem ipsius
nos captivos redimi voluisti.

4 Et gratias agimus tibi,
quia ipse Filius tuus venturus est in gloria maiestatis suae mittere maledictos,
qui poenitentiam non egerunt et te non cognoverunt, in ignem aeternum,
et dicere omnibus, qui te cognoverunt et adoraverunt et tibi servierunt in poenitentia:
Venite, benedicti Patris mei,
pericipite regnum, quod vobis paratum est ab origine mundi (cfr. Mt 25,34).

5 Et quia nos omnes miseri et peccatores non sumus digni nominare te,
suppliciter exoramus,
ut Dominus noster Jesus Christus Filius tuus dilectus,
in quo tibi bene complacuit (cfr. Mt 17,5),
una cum Spiritu Sancto Paraclito gratias agat tibi,
sicut tibi et ipsi placet, pro omnibus,
qui tibi semper sufficit ad omnia,
per quem nobis tanta fecisti.
Alleluia.
  • На фото ­ храм св. Йоана з Дуклі в Житомирі, в якому працюють францисканці.
  • Молитви та гімни були написані самим святим. Літературний талан і витончений смак передались йому від матері. Надхненням для гімнів став Творець і все Ним створене.

Текст біля малюнків взято із молитв та гімнів святого Франциска. Вчитайтесь в них. Святий писав їх, контемплюючи навколишній світ та віднаходячи в ньому руку Творця.Система Orphus

· На початок · Особистості · св. Франциск · Легенди · Молитви і гімни ·

сайт посвячується 10-й річниці освячення храму в м. Житомирі.

автор:
Красічков Владислав

якщо хочеш взнати більше про святого Франциска -
напиши францисканцям