Молитви і гімни

Парафраза "Отче наш"

(266) 1 О пресвятий Отче наш: Творець, Відкупитель, Потішитель та Спаситель наш.
(267) 2 Що єси на небесах: в ангелах та в святих, освітлюючи їх до пізнання, бо Ти, Господи, світло; розпалюючи їх до любові, бо Ти , Господи, - любов; ставлячи Твою домівку в них та наповнюючи їх блаженствами, бо Ти, Господи, - найвище добро, вічне, з якого походить все добро і без якого ніщо не є добрим.
(268) 3 Нехай святиться Ім’я Твоє, нехай стане світлим в нас пізнання Тебе, щоб ми могли пізнати ширину Твоїх добродійств, довжину Твоїх обіцянок, висоту Твоєї величі та глибину Твоїх вироків.
(269) 4 Нехай прийде Царство Твоє, щоб Ти царював в нас через свою благодать і допоміг осягнути Твоє Царство, де споглядання Тебе явне,
втіха Тобою досконала,
єдність з Тобою блаженна,
насолода Тобою вічна.
(270) 5 Нехай буде воля Твоя як на небі так і на землі: щоб кохали Тебе з усього серця, завжди думаючи про Тебе; зі всієї душі, завжди прагнучи Тебе; всім розумом, направляючи до Тебе всі наші наміри і шукаючи в кожній речі Твоєї честі; і всією нашою силою, посвячуючи всю нашу енергію та всі можливості душі і тіла на службу Твоїй любові а не іншій цілі; та щоб любили наших ближніх, як самих себе, притягуючи всіх з усієї сили до Твоєї любові, радіючи з добра інших, як з нашого, та в біді терплячи разом з ними і не зневажаючи нікого.
(271) 6 Хліб наш насущний, Твого улюбленого Сина, Господа нашого Ісуса Христа, дай нам сьогодні в пам’яті, зрозумінні та в пошані любові, якою Він нас укохав та всого того, що Він нам сказав, вчинив та витерпів.
(272) 7 І прости нам провини наші через Твоє невимовне милосердя, через міць терпіння Твого улюбленого Сина та через заслуги і заступництво блаженної Діви і всіх Твоїх вибраних.
(273) 8 Як і ми прощаєм винуватцям нашим: і те, що не вміємо пробачити цілковито, Ти, Господи, допоможи простити цілковито, щоб через Твою любов, любили справді ворогів та набожно заступались перед Тобою за них, не відповідаючи нікому злом за зло та навчаючись у Тобі бути користними для всіх.
(274) 9 І не введи нас у спокусу, приховану чи явну, несподівану чи постійну.
(275) 10 Але визволи нас від злого: минулого, теперішнього і майбутнього.
Слава Отцю...

(Переклад власний бр. Патрика).(Подаю текст по-італійськи).

Parafrasi del "Padre nostro"


O santissimo Padre nostro: creatore, redentore, consolatore e salvatore nostro.
Che sei nei cieli: negli angeli e nei santi, illuminandoli alla conoscenza, perché tu, Signore, sei luce, infiammandoli all’amore, perché tu, Signore, sei amore, ponendo la tua dimora in loro e riempiendoli di beatitudine, perché tu, Signore, sei il sommo bene, eterno, dal quale proviene ogni bene e senza il quale non esiste alcun bene.
Sia santificato il tuo nome: si faccia luminosa in noi la conoscenza di te, affinché possiamo conoscere l’ampiezza dei tuoi benefici, l’estensione delle tue promesse, la sublimità della tua maestà e la profondità dei tuoi giudizi.
Venga il tuo regno: perché tu regni in noi per mezzo della grazia e ci faccia giungere nel tuo regno, ove la visione di te è senza veli,
l’amore di te è perfetto,
la comunione di te è beata,
il godimento di te senza fine.
Sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra: affinché ti amiamo con tutto il cuore, sempre pensando a te; con tutta l’anima sempre desiderando te con tutta la mente, orientando a te tutte le nostre intenzioni e in ogni cosa cercando il tuo onore; e con tute le nostre forze spendendo tutte le nostre energie e sensibilità dell’anima e del corpo a servizio del tuo amore e non per altro; e affinché possiamo amare i nostri prossimi come noi stessi, trascinando tutti con ogni nostro potere al tuo amore, godendo dei beni altrui come dei nostri e nei mali soffrendo insieme con loro e non recando nessuna offesa a nessuno.
Dacci il nostro pane quotidiano: il tuo Figlio diletto, il Signore nostro Gesù Cristo, dà a noi oggi: in memoria, comprensione e reverenza dell’amore che egli ebbe per noi e di tutto quello che per noi disse, fece e patì.
E rimetti a noi i nostri debiti: per la tua ineffabile misericordia, per la potenza della passione del tuo Figlio diletto e per i meriti e l’intercessione della beatissima Vergine e di tutti i tuoi eletti.
Come noi li rimettiamo ai nostri debitori: e quello che non sappiamo pienamente perdonare, tu, Signore, fa’ che pienamente perdoniamo sì che, per amor tuo, amiamo veramente i nemici e devotamente intercediamo presso di te, non rendendo a nessuno male per male e impegnandoci in te ad essere di giovamento a tutti.
E non ci indurre in tentazione: nascosta o manifesta, improvvisa o insistente.
Ma liberaci dal male: passato, presente e futuro. -
Gloria al Padre...

(Текст по-латинськи).

Expositio in Pater noster


1 O sanctissime Pater noster: creator, redemptor, consolator et salvator noster.

2 Qui es in caelis: in angelis et in sanctis; illuminans eos ad cognitionem, quia tu, Domine, lux es; inflammans ad amorem, quia tu, Domine, amor es; inhabitans et implens eos ad beatitudinem, quia tu, Domine, summum bonum es, aeternum, a quo omne bonum, sine quo nullum bonum.

3 Sanctificetur nomen tuum: clarificetur in nobis notitia tua, ut cognoscamus, quae sit latitudo (cfr. Eph 3,18) beneficiorum tuorum, longitudo promissorum tuorum, sublimitas maiestatis et profundum iudiciorum.

4 Adveniat regnum tuum: ut tu regnes in nobis per gratiam et facias nos venire ad regnum tuum, ubi est tui visio manifesta, tui dilectio perfecta, tui societas beata, tui fruitio sempiterna.

5 Fiat voluntas tua sicut in caelo et in terra: ut amemus te ex toto corde (cfr. Lc 10,27) te semper cogitando, ex tota anima te semper desiderando, ex tota mente omnes intentiones nostras ad te dirigendo, honorem tuum in omnibus quaerendo et ex omnibus viribus nostris omnes vires nostras et sensus animae et corporis in obsequium tui amoris et non in alio expendendo; et proximos nostros amemus sicut et nosmetipsos omnes ad amorem tuum pro viribus trahendo, de bonis aliorum sicut de nostris gaudendo et in malis compatiendo et nemini ullam offensionem dando (cfr. 2 Cor 6,3).

6 Panem nostrum quotidianum: dilectum Filium tuum, Dominum nostrum Jesum Christum, da nobis hodie: in memoriam et intelligentiam et reverentiam amoris, quem ad nos habuit, et eorum, quae pro nobis dixit, fecit et sustulit.

7 Et dimitte nobis debita nostra: per tuam misericordiam ineffabilem, per passionis dilecti Filii tui virtutem et per beatissimae Virginis et omnium electorum tuorum merita et intercessionem.

8 Sicut et nos dimittimus debitoribus nostris: et quod non plene dimittimus, tu, Domine, fac nos plene dimittere, ut inimicos propter te veraciter diligamus et pro eis apud te devote intercedamus, nulli malum pro malo reddentes (cfr. 1 Thess 5,15) et in omnibus in te prodesse studeamus.

9 Et ne nos inducas in tentationem: occultam vel manifestam, subitam vel importunam.

10 Sed libera nos a malo: praeterito, praesenti et futuro.
Gloria Patri etc.
  • На фото ­ храм св. Йоана з Дуклі в Житомирі, в якому працюють францисканці.
  • Молитви та гімни були написані самим святим. Літературний талан і витончений смак передались йому від матері. Надхненням для гімнів став Творець і все Ним створене.
  • Легенди - це історії, які не мають історичного підтверждення. Однак вони добре передають саму особистість святого, його взаємозв'язок із живим світом.
  • З приводу своєї надзвичайної прив'язаності до всього живого св.Франциск являється покровителем екології і екологів.

Текст біля малюнків взято із молитв та гімнів святого Франциска. Вчитайтесь в них. Святий писав їх, контемплюючи навколишній світ та віднаходячи в ньому руку Творця.Система Orphus

· На початок · Особистості · св. Франциск · Легенди · Молитви і гімни ·

сайт посвячується 10-й річниці освячення храму в м.Житомирі.

автор:
Красічков Владислав

якщо хочеш взнати більше про святого Франциска -
напиши францисканцям